Oslovte návštěvníky chatbotem

Chatbot pomůže návštěvníkům vaší stránky snadno a rychle získat informace, které hledají. Usnadní návštěvníkům orientaci na vašich stránkách a pomůže s propagací vašich produktů, akcí a služeb.

Chatbot v mobilu

Celkem jsme realizovali 21 chatbotů.

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Filozofická fakulta UPOL
Gymnázium Olomouc Hejčín
Město Semily
Pevnost Poznání
Učíme se venku
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Město Bruntál

Chatbot

Odpovídá na otázky

Chatbot pomocí umělé inteligence pochopí otázku, pozná na jaké téma se návštěvník ptá a automaticky odpoví. Chatbot dokáže odpovídat na vámi zvolená témata, která naučíme chatbot rozpoznávat.

Provází tématy

V průběhu konverzace chatbot může návštěvníkovi nabídnout další témata, která by ho mohla zajímat. Chatbot provede návštěvníka tématy aniž by musel psát otázky.

Pokládá otázky

Ve vhodnou chvíli se chatbot může návštěvníka zeptat na otázku. Tímto způsobem lze získat od návštěvníků cennou zpětnou vazbu. Výsledky hlasování jsou k dispozici v analytickém prostředí.

Integrace chatbota

Lze napojit na vaše systémy

Odpovědi chatbota mohou být statické, nebo je lze načítat z různých zdrojů, např. webová stránka, informační systém nebo externí databáze. Odpovědi mohou obsahovat texty, odkazy, obrázky, videa a mapy.

Lze propojit s vyhledáváním

Pokud chatbot neumí na otázku odpovědět, může ji návštěvník vyhledat v textech webové stránky pomocí chytrého vyhledávání.

Analytické prostředí

Analytické prostředí poskytuje přehled o tom, co chatbot umí, jak návštěvníci chatbot využívají, na jaké se ptají otázky a jak se daří chatbotovi odpovídat.

Analytické prostředí
Ukázka analytického prostředí.

Live chat

V průběhu automatické konverzace s chatbotem má návštěvník možnost přepojit se do živé konverzace s operátorem (pokud je k dispozici).

Live chat
Ukázka Live chatu v analytickém prostředí.

Princip chatbota

Jak chatbot funguje

Úlohou chatbota je odpovídat na otázky z vybraných tematických okruhů (témat), které chatbot umí rozpoznávat. Ke každému tématu je přiřazena předpřipravená odpověď, která je při tvorbě chatbota formulována člověkem.

Pokud se uživatel chatbota zeptá na otázku, chatbot pomocí umělé inteligence otázku pochopí a přiřadí jí jedno z témat. Uživateli se následně zobrazí odpověď, která je k tématu přiřazena.

Například jedním z témat může být téma kontakt, které chatbot rozpozná v případě, že se uživatel zeptá některou z otázek např.: Jak vás mohu kontaktovat?, Na jakou emailovou adresu vám mohu napsat? nebo Na jaké číslo vám mohu zavolat? apod. Chatbot následně uživateli zobrazí odpověď.

Existuje mnoho způsobů, jakými je možné se zeptat na téma kontakt. Chatbot využívá umělou inteligenci k tomu, aby byl schopen rozpoznat co největší množství otázek, které do tématu spadají.

Jak chatbot funguje
Chatbot k otázce přiřadil téma kontakt.

Když chatbot neví

Chatbot umí odpovídat pouze na otázky, které se týkají témat, na které byl připraven. Pokud se uživatel zeptá na otázku, kterou chatbot nedokáže přiřadit k žádnému z témat, napíše, že se omlouvá, ale že na otázku nezná odpověď.

V takovém případě má uživatel možnost zanechat v chatbotovi svůj email, na který mu pověřená osoba může jeho otázku zodpovědět. Chatbot uloží emailovou adresu spolu s poslední zprávou uživatele do analytického prostředí a pošle pověřené osobě upozornění.

Návštěvník má v průběhu automatické konverzace s chatbotem také možnost přepojit se do Live chatu a pokračovat v konverzaci s operátorem.

Pokud webová stránka využívá společně s chatbotem i chytré vyhledávání, chatbot nabídne uživateli možnost vyhledat poslední otázku v textech webové stránky.

Když chatbot neví
Chatbot k otázce nedokázal přiřadit žádné téma.